„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ბლოგი http://www.transparency.ge/blog

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ ბლოგი http://gyla.ge/geo/blog

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის“ ბლოგი http://www.isfed.ge/main/blogs/geo/