ინტერნეტ-პორტალის მიზანია, თავი მოუყაროს და გაუადვილოს ინფორმაციის მოძიება სამართლისმცოდნეობით დაინტერესებულ პირებს, დაეხმაროს მათ სწორი არჩევანის გაკეთებაში. რეგულარულად გააშუქოს სიახლეები იურიდიული განათლების კუთხით და ერთგვარი შუამავალის როლი შეასრულოს იურიდიულ სასწავლებლებს, სტიპენდიების პროგრამებსა და დაინტერესებულ პირებს  შორის.

იურიდიული განათლების პორტალი