2012 წლის პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

შედეგები 2012