2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნების საბოლოო შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

შედეგები 2013

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: პრეზიდენტის არჩევნები 2013