ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 
თბილისი. სანაპიროს ქ. 4, I სართული
ტელ.: 822 50 77 70; ფაქსი: 822 93 91 44
http://www.mcg.ge
ლტოლვილთადანიისსაბჭო
თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 88
ტელ: 822 23 06 59 , 23 24 37, ფაქსი: 822 97 01 06
http://www.drc.dk
ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
0131, თბილისი, ჯორჯ ბალანჩინის ქ. 11, USAID/კავკასიის მისია
ტელ: 822 54-40-00, ფაქსი: 822 54-41-45
http://georgia.usaid.gov
მაშავის ცენტრი საქართველოში
თბილისი , აღმაშენებლის გამზ. 61
ტელ: 822 94 29 20; 95 17 09
ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურების
პროგრამა საქართველოში
0102, თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. №6
ტელ: 822 911673, ფაქსი: 822 911674
http://www.bas.ge
მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტი
თბილისი , ჩიტაძის ქ. 3ა
ტელ: 822 92 23 55, 92 01 80, ფაქსი: 822 92 23 74
http://www.iesc.ge
გაეროს განვითარების პროგრამა
0179, თბილისი, ერისთავის ქ. №9
ტელ: 822 251126 , ფაქსი: 822 250271
http://undp.org.ge/new/index.php
ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო
თბილისი , რ. თაბუკაშვილის ქ. 19ა
ტელ: 822 92 31 62, ფაქსი: 822 99 97 89
http://www.nrc.ge
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
კერძო სექტორის ხელშეწყობა საქართველოში
თბილისი , ვ. ჯორბენაძის ქ. 19
ტელ: 77 61 17, ფაქსი: 77 60 75
http://www.gtz.de
ეგვენთიჯი
0186, თბილისი, ჯიქიას ქ №5
ტელ: 822 55 02 83, ფაქსი: 822 55 18 42
http://www.agvantage.org.ge
პროექტი ჰარმონია საქართველოში
თბილისი, ვ. ანჯაფარიძის ქ. 7, სად. 2 , სართ. 2
ტელ: 822 22 38 47 , ფაქსი: 822 25 00 71
http://www.ph-int.org/geo
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
0179, თბილისი, კავსაძის ქ. #3
ტელ: 822 25 39 42/43, 22 32 64
ფაქსი: 822 25 39 42/43, 22 32 64 ×112
http://www.epfound.ge
საერთაშორისო დახმარების და განვითარების სააგენტო
თბილისი , მცხეთის ქ. 7
ტელ: 822 25 01 06 , ფაქსი: 822 22 48 37
http://www.ird-dc.org
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში
0102, ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის ქ. 38
ტელ: 822 943763, ფაქსი: 822 943768
http://www.delgeo.ec.europa.eu
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პროექტი
თბილისი , ნ. ნიკოლაძის ქ. 7
ტელ: 822 92 35 24, ფაქსი: 822 92 35 33
http://www.ifc.org/bee
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
0105, თბილისი, მარჯანიშვილის 6
(მწვანე შენობა, IV და V სართულები)
ტელ: 822 447400, ფაქსი: 822 920512
http://www.ebrd.com
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პროექტი
თბილისი , ნ. ნიკოლაძის ქ. 7
ტელ: 822 92 35 24, ფაქსი: 822 92 35 33
http://www.ifc.org/bee
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
0105, თბილისი, მარჯანიშვილის 6
(მწვანე შენობა, IV და V სართულები)
ტელ: 822 447400, ფაქსი: 822 920512
http://www.ebrd.com
ვორლდვიჟენი
თბილისი, იმედაშვილის ქ. 18/17
ქუთაისი, გოგებაშვილის ქ. 7
ტელ: 822 43 35 50, 43 35 51, ფაქსი: 822 43 35 35
http://georgia.worldvision.org
შვედეთის განვითარების სააგენტო
თბილისი , ზანდუკელის ქ. 20
ტელ: 822 99 98 33, ფაქსი: 822 93 10 71
იაპონიის საერთაშორის ოთანამშრომლობის სააგენტო
თბილისი , არაყიშვილის ქ. 14/16
ტელ: 822 91 30 61, ფაქსი: 822 91 30 61
შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში
თბილისი , შ. რადიანის ქ. 12
ტელ: 822 25 36 82 , ფაქსი: 822 25 36 84
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/southerncaucasus
კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
ტექნიკური დახმარების პროგრამა
თბილისი , ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16
ტელ: 822 25 05 63 , ფაქსი: 822 25 05 63
http://www.ceso-saco.com
ჯეპლაკი - ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი
საკითხების ქართულ-ევროპულისა კონსულტაციო ცენტრი
თბილისი , ჩიტაძის ქ. 3ა
ტელ: 822 92 13 71, ფაქსი: 822 93 17 16
http://www.geplac.org
დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
თბილისი, თელავის , 20
ტელ : 822 98 8796, ფაქსი : 822 955497