„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ იურიდიული დახმარება

http://www.transparency.ge/propertyrights-nodes/all

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ იურიდიული დახმარება

http://gyla.ge/geo/human_rights/legal_assistance/legal_assistance_network

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ იურიდიული დამხარება

http://article42.ge/ge/iuridiuli-dakhmareba